Szkoła Podstawowa w Szczeglinie

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Edukacja domowa

Statut | 15 lutego 2018 23:49

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może dziecku zapisanemu do szkoły zezwolić w drodze decyzji na spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; 2. Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego...

czytaj więcej o Edukacja domowa »

Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie

Statut | 12 maja 2010 10:24

PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa o systemie Oświaty (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 456). 2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17...

czytaj więcej o Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie »

Realizacja: Superszkolna.pl