Szkoła Podstawowa w Szczeglinie

Rejestr zmian

05 czerwca 2018 14:27 (drdudek) Osoby: Dorota Boroń-Jagodzińska: Dodanie osoby.
05 czerwca 2018 14:26 (drdudek) Osoby: Hanna Pawłowska: Dodanie osoby.
05 czerwca 2018 14:24 (drdudek) Osoby: Zenon Pyżuk: Dodanie osoby.
05 czerwca 2018 14:18 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 23:49 (drdudek) Statut: Edukacja domowa: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 23:41 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. Zamieszczenie nowego Statutu uwzględniającego reformę oświaty (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 22:57 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel Zenon Pyżuk.
26 stycznia 2017 11:32 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. Rozdz. III, § 9, pkt.3 (Dokument opublikowany)
29 listopada 2016 13:13 (drdudek) Dane główne: Dodanie stanowiska: Nauczyciel ks. Roman Gałka.
29 listopada 2016 13:13 (drdudek) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
29 listopada 2016 13:13 (drdudek) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
29 listopada 2016 13:12 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych.
29 listopada 2016 13:12 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych.
29 listopada 2016 13:10 (drdudek) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Przewodnicząca Rady Rodziców.
29 listopada 2016 13:09 (drdudek) Osoby: Gabriela Klepuszewska: Dodanie osoby.
29 listopada 2016 13:07 (drdudek) Osoby: Roman Gałka: Dodanie osoby.
29 listopada 2016 12:56 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. Rozdz. III §12; Rozdz. III §16 pkt.5; Rozdz. VII §38 pkt.8 (Dokument opublikowany)
29 listopada 2016 12:56 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. Rozdz. III §12; Rozdz. III §16 pkt.5; Rozdz. VII §38 pkt.8 (Dokument opublikowany)
29 listopada 2016 12:53 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2016 19:55 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja lokalizacji na mapie.
30 stycznia 2016 19:48 (drdudek) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Kadrowa.
30 stycznia 2016 19:47 (drdudek) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Skarbnik Rady Rodziców.
30 stycznia 2016 19:46 (drdudek) Stanowiska: Dodanie stanowiska: skarbnik Rady Rodziców.
30 stycznia 2016 19:41 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. Zmiany dotyczące informacji zwrotnej udzielanej rodzicom i uczniom. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2015 13:00 (drdudek) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Skarbnik Rady Rodziców.
17 listopada 2015 12:59 (drdudek) Osoby: Ewa Fudala: Dodanie osoby.
17 listopada 2015 12:47 (drdudek) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
17 listopada 2015 12:46 (drdudek) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: Nauczyciel.
17 listopada 2015 12:40 (drdudek) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
17 listopada 2015 12:39 (drdudek) Dane główne: Dodanie stanowiska: Nauczyciel Grażyna Walesic.
17 listopada 2015 12:37 (drdudek) Dane główne: Dodanie stanowiska: Kadrowa Kamila Fojut.
17 listopada 2015 12:37 (drdudek) Dane główne: Dodanie stanowiska: Nauczyciel Jakub Krajewski.
17 listopada 2015 12:36 (drdudek) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
17 listopada 2015 12:36 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
17 listopada 2015 12:35 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
17 listopada 2015 12:35 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska.
17 listopada 2015 12:34 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Nauczyciel Grażyna Chmura.
17 listopada 2015 12:34 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych stanowiska: Księgowa Aneta Jas.
17 listopada 2015 12:27 (drdudek) Osoby: Grażyna Chmura: Dodanie osoby.
17 listopada 2015 12:27 (drdudek) Osoby: Kamila Fojut: Dodanie osoby.
10 września 2015 14:32 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych. Warunki i sposoby organizowania nauki religii. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 14:27 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2014 10:10 (drdudek) Statut: Statut Szkoły Podstawowej w Szczeglinie: Zmiana danych dokumentu. Zmiany dotyczą zasad rekrutacji i przydzielania uczniom nagród na zakończenie roku szkolnego. (Dokument opublikowany)
25 września 2013 20:43 (drdudek) Osoby: Jakub Krajewski: Dodanie osoby.
25 września 2013 20:39 (drdudek) Programy: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2013 20:33 (drdudek) Programy: PROGRAM WYCHOWAWCZY: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2013 20:13 (drdudek) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: Księgowa.
08 kwietnia 2013 23:52 (drdudek) Dane główne: Aktualizacja danych.
21 września 2012 21:12 (drdudek) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Sekretarz Rady Rodziców.
21 września 2012 21:12 (drdudek) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: Przewodnicząca Rady Rodziców.
Ilość wyświetleń: 2103
Realizacja: Superszkolna.pl